THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHÔNG DỊCH COVID-19

🌷 Theo công văn số 893/SGDĐT - CTrTT ngày 10/4/2020 của SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thành phố ĐÀ NẴNG : Các em học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng tránh dịch Covid - 19, khi nào đi học lại sẽ thông báo sau.
🌷 Bắt đầu ngày 13/4/2020 các em sẽ học bài mới, chương trình của tuần 21 trên internet . Vì vậy phụ huynh chuẩn bị cho các em : máy tính, điện thoại thông minh , sách vở, đồ dùng học tập... theo hướng dẫn và Thời khóa biểu của GVCN . Vậy xin kính báo phụ huynh và các em học sinh!