THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHÔNG DỊCH COVID-19

Trường tiểu học Võ Thị Sáu xin thông báo đến phụ huynh và học sinh: Theo công văn số 783/SGDĐT - CTrTT của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Đà Nẵng,học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020. Khi nào đi học lại nhà trường sẽ có thông báo!