THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHÔNG DỊCH COVID-19

Trường tiểu học Võ Thị Sáu thông báo đến quý phụ huynh và học sinh. Theo công văn số 643 / SGDDT - CTrTT ngày 13/3/2020 của SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thành phố Đà Nẵng : Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3/2020 để phòng dịch Covid -19 . Khi nào đi học lại nhà trường sẽ thông báo sau.

643-cv.signed.pdf