THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Trường TH Võ Thị Sáu thông báo đến CMHS: Theo CV 509/SGDĐT-CTrTT ngày 28/02/2020 hoc sinh tiểu học tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19 đến 08/03/2020. Thời gian đi học sẽ có thông báo sau.

Công-v_n-chÉ-_o-hÍc-sinh-_i-hÍc-li-ngay-2-thang-3.signed.signed.pdf

Bài viết liên quan