THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

     Trường tiểu học Võ Thị Sáu quận Liên Chiểu xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh Danh mục sách giáo khoa năm học 2020-2021.

     Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT- BGD& ĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn Sách Giáo Khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ kết quả lựa chọn của Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp Một năm học 2020-2021, nay trường tiểu học Võ Thi Sáu công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp Một được lựa chọn để sử dụng giảng dạy và học tập cho năm học 2020-2021 gồm các đầu sách có tên trong bảng dưới đây.

     Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện 01 chương trình nhiều bộ sách nên Phụ huynh có thể mua bộ sách này tại các nhà sách trên thành phố Đà Nẵng.