KÊNH HỌC TẬP TRỰC TUYẾN KHỐI LỚP 3 CẬP NHẬT NGÀY 26/04/2020

NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 21

[TOÁN LUYỆN TẬP]

[TẬP LÀM VĂN]

[MĨ THUẬT- BƯU THIẾP TẶNG MẸ VÀ CÔ]

[TIN HỌC LỚP 3- CHỦ ĐỀ 3- BÀI 3:  GÕ CÁC DẤU SẮC, HUYỀN, HỎI, NGÃ, NẶNG]

 

[ANH VĂN- UNIT 12 THIS IS MY HOUSE]

 

NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 22

 

[ANH VĂN-UNIT 13-WHERE IS MY BOOK]

[TIN HỌC- CĐ 3: CHỌN PHÔNG CHỮ, CỠ CHỮ]