KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VUI HỘI TRUNG THU

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

 Tổ chức“Vui hội Trung Thu”

Năm học 2019 - 2020

                                                        

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...

- Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi là học sinh của Trường tiểu học Võ Thị Sáu

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em thiếu nhi nhân dịp tết trung thu.

2. Yêu cầu

- Cùng với các hoạt động tổ chức Tết Trung thu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu  thu hút 100% học sinh tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi với học sinh, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.

II.  Thời gian- địa điểm

1. Thời gian: Từ 15h00 đến 16h30 Thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019.

2. Địa điểm:  Tổ chức tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

III. Thành phần tham gia

- Ban giám hiệu, toàn thể CB, GV, NV nhà trường.

- Phụ huynh học sinh.

- Tất cả Học sinh khối 1; 2; 3 ; 4; 5.

IV. Nội dung: (File đính kèm)