Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025 trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Được sự thống nhất, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sáng ngày 05/8/2022, chi bộ trường TH Võ Thị Sáu đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ trường Tiểu học Võ Thị Sáu sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của chi bộ trong mọi hoạt động của nhà trường, Chi bộ tiếp tục nghiêm túc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01/KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục; Tiếp tục phấn đấu để đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc.

        Hình ảnh tại Đại hội: