ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ HAI, NHIỆM KÌ 2020-2022

 

       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai một số văn bản hướng dẫn của Trung ương. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ phường Hòa Minh, hôm nay Chi bộ trường Tiểu học Võ Thị Sáu long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kì 2020-2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020– 2022. Về tham dự Đại hội nhà trường rất vinh dự và vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Quyên Phó bí thư Đảng ủy phường Hòa Minh đến tham dự và chỉ đạo Đại hội. Về phía đại biểu khách mời, chi bộ nhà trường vui mừng đón chào ông Trương Đức Hùng Hội phó Hội cha mẹ học sinh nhà trường, các thầy cô giáo là tổ trưởng chuyên môn, Bí thư chi đoàn nhà trường, quần chúng ưu tú cũng đến chúc mừng đại hội. Chương Trình đại hội diễn ra trong 2 phiên, đại hội trù bị diễn ra vào lúc 14h ngày 12/2/2020 đã thông qua số lượng cấp ủy chi bộ, thông qua nhân sự bầu bí thư và đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Và phiên chính thức diễn ra sáng ngày 21/02/2020 trong không khí trang nghiêm. Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2022. Bên cạnh bản phương hướng đoàn chủ tịch đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quyên phó bí thư Đảng ủy phường Hòa Minh. Đoàn chủ tịch đã thống nhất, ghi nhận và đưa vào phương hướng hoạt động nhiệm kì tới. Sau hơn một buổi làm việc, đại hội đã bầu ra đồng chí Nguyễn Trần Lê Hồng Trinh và đồng chí Lê Phước Thạnh trúng cử vào cấp ủy chi bộ, đồng chí Nguyễn Trần Lê Hồng Trinh- Bí thư chi bộ nhiệm kì 2020-2022. Và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên gồm đồng chí Nguyễn Trần Lê Hồng Trinh và đồng chí Lê Phước Thạnh. Với với số phiếu đạt được là 100% Các đồng chí đã được tính nhiệm cao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI