CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO HỌC SINH ÔN LUYỆN TẠI NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG DỊCH HÔ HẤP CẤP DO VIRUT COVID-19 ( CẬP NHẬT NGÀY 06/04/2020)

      

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5: ÔN TẬP VỀ CHU VI VÀ DIÊN TÍCH HÌNH TRÒN

      

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5: CÂU GHÉP- CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4: TỪ ĐƠN-TỪ PHỨC

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 1

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 4: UNIT 11

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4- DANH TỪ- ĐỘNG TỪ- TÍNH TỪ

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 1- TIẾT 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 1- TIẾT 3

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3- TIẾT 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4- TIẾT 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TNXH LỚP 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KĨ NĂNG SỐNG

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

* NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

* NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 4

* NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 1 TIẾT 4

* NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 4

* NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 4

* NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 1 TIẾT 5

* NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 3

* NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 5

* NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 3

***CHÚ Ý: Video chỉ mang tính chất hướng dẫn. Mong phụ huynh cùng học với các em để các em sẽ nắm và củng cố lại kiến thức một cách tốt nhất!!!

 📚Chương trình hỗ trợ cha mẹ cùng học với con trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virut COVID-19 gây ra.

 📌Bài học được giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng thực hiện.