Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau:
 
Xin Quý cổ đông vui lòng xem và download Giấy ủy quyền về việc nhận cổ tức năm 2016Giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản tại đây
 
 
 

Bài viết liên quan