Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của UBND thành phố Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của UBND thành phố Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:
 
Xin vui lòng xem và download tài liệu tại đây:
 
13. Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (đối với nhà đầu tư nước ngoài)
14. Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước)
15. Giấy uỷ quyền

Bài viết liên quan