• 46473900_263400237859766_1334122661541838848_n
  • 60876396_168646777484145_7408886025176481792_n
  • 46471907_111567776525379_8136234841218744320_n
  • 60704581_168646880817468_7921194135174774784_n
  • 55627746_156345882047568_5172557955001745408_n
  • 49528578_134014324280724_2694844721267736576_n
  • 46471907_111567776525379_8136234841218744320_n59
  • 55504320_156353445380145_1644922330624819200_n
  • 58373288_162175251464631_9173706314944086016_n
  • 46485387_114481896233967_6215304902697025536_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
        Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai một số văn bản hướng dẫn của Trung ương. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ phường Hòa Minh, hôm nay Chi bộ trường Tiểu học Võ Thị Sáu long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 10