Trường Tiểu học Trần Bình Trọng thông báo danh sách học sinh lớp 1 năm học: 2020-2021

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng thông báo đến PHHS danh sách học sinh lớp 1 năm học: 2020-2021. Sau thời gian giãn cách xã hội, nhà trường nhận hồ sơ gốc và kiểm tra lại nếu không đảm bảo đúng quy định thì nhà trường yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ.Trân trọng!