Trường Tiểu học Trần Bình Trọng thông báo Chương trình tọa đàm "Đà Nẵng - Chào năm học mới "

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng thông báo Chương trình tọa đàm "Đà Nẵng - Chào năm học mới ". Mời quý phụ huynh, học sinh cùng các thầy cô giáo cùng xem.

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng thông báo Chương trình tọa đàm "Đà Nẵng - Chào năm học mới ". Mời quý phụ huynh, học sinh cùng các thầy cô giáo cùng xem.