Phát biểu " CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022" của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

Thư mời tham dự chương trình "CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022"