Thư "Chúc mừng Năm học mới 2021-2022" của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước dành cho các em HS, SV, GV, nhân viên ngành Giáo dục