Tham gia Hội Khỏe Phù Đổng cấp Thành phố năm học 2019-2020

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng đại diện cho quận Liên Chiểu tham gia Hội Khỏe Phù Đổng cấp Thành phố thi môn Đá cầu đạt 1 giải Nhất đồng đội nam và 1 giải Nhì cá nhân nam.