Tham gia Hội Khỏe Phù Đổng cấp quận năm học 2019-2020

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng tham gia Hội Khỏe Phù Đổng cấp quận các môn Cầu lông đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì đơn nam; môn Đá cầu đạt 2 giải Nhất (1 đồng đội nam, 1 cá nhân nam), 1 giải Ba cá nhân nam; môn Bóng rổ đạt giải Nhì; môn Điền kinh đạt 1 giải Nhì cá nhân nam nhảy bật xa, 1 giải Ba đồng đội nam chạy tiếp sức và tham gia các môn Bóng đá, Cờ vua, Bơi lội đầy đủ.