Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 02362247188. 

Email        : ngosilienqlc@danang.gov.vn

Bài viết liên quan