THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020- 2021

Trường TH Ngô Sĩ Liên thông báo đến quý vị phụ huynh về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021. 

 

1/ Thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020- 2021.

 

 

 

 

2/ Hướng dẫn cách thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bài viết liên quan