HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO PHỤ HUYNH TRƯỜNG NGÔ SĨ LIÊN.

Trường TH Ngô Sĩ Liên gửi tới quý vị phụ huynh, các em học sinh hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tuyến.

Mong các em học tập tốt, nhớ đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, giữ gìn sức khỏe. Mong sớm gặp lại các em.

#admin

Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh

B1: Học sinh truy câp vào đường dẫn: http://nslien.lms.vnedu.vn/  , đăng nhập tài khoảnmật khẩu được cấp

(Tài khoản và Mật khẩu được đính kèm file Excel từng lớp bên dưới)

B2: Tại trang cá nhân trên hệ thống học sinh sẽ thấy danh sách các khóa học và cuộc thi của mình. Hoặc tại trang chủ học sinh có thể theo dõi các khóa học và cuộc thi hiện hành của các khối, các môn học

B3: Click chọn vào Khóa học ->Đăng kí học-> Vào học -> click vào học liệu phần bên trái

B4: Nếu khóa học có bài kiểm tra: click vào bài kiểm tra-> Tham gia thi-> Nộp bài-> Xem kết quả

B5: Xem tổng kết khóa học

DANH SÁCH TẢI KHOẢN HỌC SINH:

tài khoản lớp 5_5.xls

tài khoản lớp 5_4.xls 

tài khoản lớp 5_3.xls

 tài khoản lớp 5_2.xls 

tài khoản lớp 5_1.xls 

tài khoản lớp 4_4.xls

tài khoản lớp 4_3.xls 

tài khoản lớp 4_2.xls 

tài khoản lớp 4_1.xls

tài khoản lớp 3_7.xls 

tài khoản lớp 3_6.xls 

tài khoản lớp 3_5.xls 

tài khoản lớp 3_4.xls 

tài khoản lớp 3_3.xls 

tài khoản lớp 3_2.xls

tài khoản lớp 3_1.xls 

tài khoản lớp 2_8.xls 

tài khoản lớp 2_7.xls 

tài khoản lớp 2_6.xls 

tài khoản lớp 2_5.xls 

tài khoản lớp 2_4.xls 

tài khoản lớp 2_3.xls 

tài khoản lớp 2_2.xls 

tài khoản lớp 2_1.xls 

tài khoản lớp 1_6.xls 

tài khoản lớp 1_5.xls 

tài khoản lớp 1_4.xls 

tài khoản lớp 1_3.xls

tài khoản lớp 1_2.xls 

tài khoản lớp 1_1.xls

 

Bài viết liên quan