04/09/20  Tin của trường  437
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ SĨ LIÊN🌻🌻🌻 Chào mừng năm học mới 2020- 2021🌻🌻🌻
 30/07/20  Tin của trường  2292
Trường TH Ngô Sĩ Liên thông báo đến quý vị phụ huynh về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021.  
 22/06/20  Tin của trường  936
Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên thông báo về Quyết định và Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020 - 2021Quyết định và Danh mục có file đính kèm.#Admin