Công văn 5316/UBND-VHXH ngày 11/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16

 11/08/2020, 14:49

Công văn 5316/UBND-VHXH ngày 11/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của TTCP từ 0 giờ ngày 12/8/2020 cho đến khi có thông báo mới (huyện Hòa Vang từ 13 giờ ngày 11/8/2020). 

Danh sách file (1 files)