Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Trình tự thực hiện

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).

+ Bước 3: Hồ sơ được chuyển cho Phòng Nội vụ quận, huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình chủ tịch UBND quận, huyện quyết định.

+ Bước 4: Khi có quyết định cho chuyển công tác, Phòng Nội vụ quận, huyện chuyển quyết định về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân.

Cách thức thực hiện

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND quận, huyện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 +  Đơn vị tiếp nhận phải còn chỉ tiêu biên chế, có nhu cầu hợp lý về vị trí việc làm cần tiếp nhận.

+ Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ được bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

+ Có phẩm chất đạo đức, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỹ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành