Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 2 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục hành chính tiếp nhận Giáo viên ngoại tỉnh

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc UBND thành phố

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND quận, huyện

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực