TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

Địa chỉ: 122, Nguyễn Huy Tưởng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3662242

Email: buithixuanqlc@danang.gov.vn

Cám ơn quý vị đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất