CÁC TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

TỔ MỘT

TỔ MỘT

1. Lê Thị Thu Trang

2. Phan Thị Tuyết Nhung

3. Nguyễn Thị Lý

4. Phạm Thị Ngọc Minh

5. Nguyễn Thị Kim La

6. Nguyễn Thị Nga

7. Đào Thị Yến

8. Trần Thị Trang

9. Nguyễn Thị Thu Ny

10. Nguyễn Thị Hòa

11. Phạm Thị Thu Hường

12. Trương Thị Thanh Thủy

TỔ HAI

1. Hà Thị Mười

2. Trần Thị Thu Hà

3. Lê Thị Trinh

4. Từ Thị Thắm

5. Bùi Thị Kim Anh

6. Nguyễn Thị Hồng Lộc

7. Nguyễn Thị Minh

8. Nguyễn Thị Thảo

9. Đoàn Thị Lệ Hằng

10. Võ Thị Ngọc Diễm

11. Nguyễn Thị Tú Trinh

12. Nguyễn Thị Hồng Vân

TỔ BA

1. Đặng Thúy Hằng

2. Nguyễn Trịnh Thu Hà

3. Trần Thị Thủy

4. Lê Hồng Thuy

5. Nguyễn Thị Thanh Diểm

6. Nguyễn Thị Bé

7. Nguyễn Thị Thu Hiền

8. Dương Thị Thủy

9. Nguyễn Thị Huyền Trân

10. Nguyễn Thị Bích Ty

11. Dương Thị Thành

TỔ BỐN

1. Bùi Thị Liên

2. Đinh Thị Chi

3. Hồ Thị Thanh Hằng

4. Nguyễn Hoàng Diễm Sương

5. Thân Như Hà

6. Phạm Thị Hồng

7. Dương Thị Hoạch

8. Đặng Thị Thúy Hiên

9. Trần Thị Hồng Hải

10. Nguyễn Thị Thu Nguyên

TỔ NĂM

1. Đậu Thị Thanh Thu

2. Nguyễn Thị Lan

3. Nguyễn Thị Thùy Khuê

4. Trương Thị Kim Anh

5. Nguyễn Thị Thủy Tiên

6. Tăng Lai Lý

7. Nguyễn Thị Lê

8. Nguyễn Thị Dương Trang

9. Lê Văn Tài

10. Lê Văn Hiếu

TỔ VĂN PHÒNG

1. Hà Thục Uyên

2. Võ Thị Như Mai

3. Nguyễn Lại Trâm

4. Phạm Chí Thành

5. Hồ Xuân Trường