Chi bộ Đảng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Tổng số đảng viên: 21 người.

- Bí thư Chi bộ: Bà Trương Thị Thanh Thủy

- Phó Bí thư Chi bộ: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Cấp ủy Chi bộ: Bà Trần Thị Trang

- Đảng viên:

1. Hồ Thị Thu Sương

2. Võ Thị Như Mai

3. Phan Thị Tuyết Nhung

4. Đào Thị Yến

5. Bùi Thị Kim Anh

6. Hà Thị Mười

7. Nguyễn Thị Nga

8. Thân Như Hà

9. Bùi Thị Liên

10. Nguyễn Thị Lan

11. Đậu Thị Thanh Thu

12. Nguyễn Thị Bích Ty

13. Nguyễn Thị Hòa

14. Đoàn Thị Oanh

15. Nguyễn Hoàng Diễm Sương

16. Lê Thị Thu Trang

17. Nguyễn Thị Lý

18. Trần Thị Thủy