Chi bộ Đảng trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Tổng số đảng viên: 18 người.

- Bí thư Chi bộ: Bà Trương Thị Thanh Thủy

- Phó Bí thư Chi bộ: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Cấp ủy Chi bộ: Bà Nguyễn Thị Bích Ty

- Đảng viên:

1. Hà Thục Uyên

2. Võ Thị Như Mai

3. Nguyễn Thị Nga

4. Phan Thị Tuyết Nhung

5. Trần Thị Trang

6. Hà Thị Mười

7. Bùi Thị Kim Anh

8. Đặng Thúy Hằng

9. Thân Như Hà

10. Bùi Thị Liên

11. Nguyễn Thị Lan

12. Đậu Thị Thanh Thu

13. Phạm Thị Thu Hường

14. Nguyễn Thị Hòa

15. Đào Thị Yến