Quy định tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu

 30/07/2020, 16:45

Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu

Danh sách file (1 files)