Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2013, tại Quyết ịnh số 2375/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND quận Liên Chiểu.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, Đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Phòng Giáo Dục và Đào tạo Quận Liên Chiểu; với tinh thần quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, nhà trường đã từng bước cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị dồ dùng dạy học, đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.

Trường Mầm non Sơn Ca đã khẳng định thương hiệu tại Đà Nẵng và đang ngày càng phát triển.

Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Sơn Ca được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.