Nhà trường có 24 CBGVNV, 

trong đó: Cán bộ quản lý: 02 người; Giáo viên có: 13 người và nhân viên có 08 người

100% giáo viên có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 85% giáo viên có bằng Cao đẳng và Đại học Sư phạm mầm non.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới: "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 15 cháu với 2 cô giáo

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 cháu với 3 cô giáo 

Lớp mẫu giáo bé (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 25 cháu với 2 cô giáo

Lớp mẫu giáo nhỡ (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 30 cháu với 2 cô giáo

Lớp mẫu giáo lớn (5 tuổi – 6 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo