Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Chi
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0907689657
Email ntk_chi.c1ttthanhan1.vt@cantho.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách