Trường THPT Giai Xuân thông báo ngày tựu trường năm học 2020-2021