Tra cứu kết quat thi THPT Quốc gia 2019.

Để tra cứu kết quả thi THPT QUốc gia 2019, các em truy cập vào 2 website sau để tra cứu: thithpt.ctu.edu.vn và thithptqg.cantho.gov.vn.