Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Xem chi tiết, tải file đính kèm: FILE_20211104_180101_KH. UB tiem vacin tre em_signed.pdf