Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ