Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức làm ...