Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thổng và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ