Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Thành ủy Cần Thơ, kế hoạch số 89-KH/HU ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Huyện ủy Phong Điền về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Thành ủy Cần Thơ, kế hoạch số 89-KH/HU ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Huyện ủy Phong Điền về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Qua thời gian chuẩn bị với tinh thần tích cực, khẩn trương, chu đáo, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại hội Đảng viên Chi bộ Trường THPT Giai Xuân nhiệm kỳ 2015 – 2020 long trọng được khai mạc vào sáng ngày 14 tháng 5 năm 2015, để kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ qua, đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế, tồn tại, rút ra nguyên nhân và kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của nhiệm kỳ tới; thảo luận đóng góp các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo các văn kiện tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XI và các văn kiện tại Đại hội đảng viên của chi bộ; đồng thời, bầu Ban Chi uỷ chi bộ và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Kim Khuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; đồng chí Phạm Văn Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ cùng các đồng chí trong các Ban xây dựng đảng của huyện.

Qua 01 ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt nội dung chương trình của đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hồng Bảo tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi uỷ trường THPT Giai Xuân.