Danh sách gồm 5 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trương Thị Hằng GV phổ cập truongthihang1988@gmail.com 01669.466.143
2 Phạm Khôi Bảo vệ phamkhoi@cantho.edu.vn 01675.978.975
3 Nguyễn Phước Linh Bảo vệ nguyenphuoclinh@cantho.edu.vn 0167.719.9270
4 Trần Thị Thúy An Tổ trưởng tranthithuyan@cantho.edu.vn 0979.997.296
5 Lâm Thị Kim Quyên Kế toán lamthikimquyen@cantho.edu.vn 0974.695.656
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 11 : 320
Năm 2023 : 4.421
Năm trước : 8.815
Tổng số : 21.785
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="/upload/19737/fck/hotro.png" /> </strong><br /><br /><strong class="title">1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT: </strong><br /><strong class="info">- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn<br />- ĐT: 04-32181385<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;04-32181386 </strong><br /><strong class="title">2. Hỗ trợ x&eacute;t tuyển ĐH, CĐ: </strong><br /><strong class="info">- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn<br />- ĐT: 04-32181385<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 04-32181386 </strong></p>