Danh sách gồm 4 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Đặng Thị Huyền Trân Giáo viên dangthihuyentran@cantho.edu.vn 0945.190.358
2 Trần Thị Hiếu Giáo viên tt_hieu.c3giaixuan@cantho.edu.vn 0907.917.222
3 Nguyễn Thị Diễm Thúy CT Công Đoàn nguyenthidiemthuy@cantho.edu.vn 0939.038.869
4 Huỳnh Bão Ngọc Giáo viên huynhbaongoc@cantho.edu.vn 0167.729.5916
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Tháng 12 : 322
Năm 2022 : 8.069
Năm trước : 6.384
Tổng số : 16.618
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="/upload/19737/fck/hotro.png" /> </strong><br /><br /><strong class="title">1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT: </strong><br /><strong class="info">- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn<br />- ĐT: 04-32181385<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;04-32181386 </strong><br /><strong class="title">2. Hỗ trợ x&eacute;t tuyển ĐH, CĐ: </strong><br /><strong class="info">- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn<br />- ĐT: 04-32181385<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 04-32181386 </strong></p>