Danh sách gồm 6 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Thị Na Giáo viên tt_na.c3giaixuan@cantho.edu.vn 0934.806.082
2 Cao Huy Tới Giáo viên
3 Trần Thanh Quý Giáo viên
4 Lê Thị Cẩm Loan Giáo viên lethicamloan@cantho.edu.vn 0984.046.036
5 Trần Thị Lê Giáo viên tt_le.c3giaixuan@cantho.edu.vn 0989.899.058
6 Nguyễn Thị Năm Giáo viên nt_nam.c3giaixuan@cantho.edu.vn 01696.023.895
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Tháng 12 : 287
Năm 2022 : 8.034
Năm trước : 6.384
Tổng số : 16.583
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="/upload/19737/fck/hotro.png" /> </strong><br /><br /><strong class="title">1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT: </strong><br /><strong class="info">- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn<br />- ĐT: 04-32181385<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;04-32181386 </strong><br /><strong class="title">2. Hỗ trợ x&eacute;t tuyển ĐH, CĐ: </strong><br /><strong class="info">- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn<br />- ĐT: 04-32181385<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 04-32181386 </strong></p>