Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”Kèm công điện của Bộ số 43/CĐ-BGDĐTngày 28 tháng 01 năm 2020