Trong những năm qua, phong trào hoạt động Đội của trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 luôn đạt nhiều thành tích xuất sắc. Liên tục nhiều năm liền nhận được nhiều Bằng khen của Trung Ương ...