Sunday, 19/09/2021 - 06:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Giai Xuân

Thông tin nguyện vọng tuyển sinh của học sinh năm 2017-2018

Lớp 9A1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG VÀO LỚP 10 THPT
    NĂM HỌC 2018-2019  
         
STTHoTenHSNgaySinhGioiTinhNguyenVong1NguyenVong2NguyenVong3NguyenVong4NguyenVong5
1TRƯƠNG THỊ THÚY AN02/12/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
2NGUYỄN THỊ MINH ANH11/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
3VĂN HOÀNG VÂN ANH26/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
4HỒ NGỌC MINH CHÂU03/08/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
5TRƯƠNG TẤN DŨNG14/10/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình Thủy 
6TRẦN NGỌC THẢO ĐANG24/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
7VÕ TRUNG THANH GIANG28/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
8NGUYỄN NGỌC GIÀU11/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
9PHAN NGỌC HUYỀN06/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu NghĩaTHPT Nguyễn Việt Hồng
10PHẠM THANH LIÊM03/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
11NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN20/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
12TRƯƠNG TÂM NHƯ07/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
13NGUYỄN TUẤN PHÁT08/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
14NGUYỄN THANH PHÚC08/08/2003Nam THPT Phan Văn TrịTHPT Giai Xuân  
15LÂM THỊ  NHƯ QUỲNH26/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình Thủy 
16VÕ PHÚC SIÊNG18/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
17ĐẶNG THỊ HỒNG THẢO09/09/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
18PHẠM TẤN THIÊN28/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
19LÊ TRUNG TÍN10/03/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
20NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG01/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
21LƯU KIM TUYỀN26/12/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
22PHẠM DƯƠNG TUẤN VĨ25/10/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
23PHAN THÚY VY28/06/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu Nghĩa 
Tổng cộng danh sách có 23 thí sinh đăng ký nguyện vọng   

Lớp 9a2

 

           
 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG VÀO LỚP 10 THPT  
     NĂM HỌC 2018-2019   
           
 STTHoTenHSNgaySinhGioiTinhNguyenVong1NguyenVong2NguyenVong3NguyenVong4NguyenVong5KyTen
 1NGUYỄN PHƯƠNG ANH29/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 2NGUYỄN THỊ TÚ ANH12/04/2001Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 3LÊ CHÍ CƯỜNG06/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 4PHẠM QUỐC DŨNG29/01/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 5NGUYỄN THÀNH ĐẠT16/12/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Nguyễn Việt HồngTHPT An Khánh 
 6DANH NHẬT HÀO27/11/2001Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT Nguyễn Việt Hồng 
 7PHẠM TRUNG HẬU08/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu NghĩaTHPT Châu Văn Liêm 
 8PHẠM THỊ NGỌC HOA28/12/2002Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 9BÙI THỊ MINH HUYỀN25/12/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 10BÙI THỊ MỸ HUYỀN25/09/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 11LÊ THỊ NHƯ HUỲNH02/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn Liêm  
 12MAI NGỌC KHANH01/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Thực hành sư phạm - ĐHCTTHPT An Khánh 
 13NGUYỄN TRÍ KHÔI28/10/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 14NGUYỄN PHAN THÙY LINH01/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT An KhánhTHPT Bùi Hữu Nghĩa 
 15TRẦN THANH LỘC04/10/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 16NGÔ THỊ KIM NGÂN12/05/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 17DƯƠNG NGỌC NHÂN25/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 18MAI THỊ NGỌC NHI04/04/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 19LÊ THỊ HUỲNH NHƯ27/09/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 20LÊ NGỌC TÀI04/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu NghĩaTHPT Châu Văn Liêm 
 21NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM05/04/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 22NGUYỄN THỊ THU THẢO12/10/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 23TRẦN MINH THIÊN12/06/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 24HỒ VĂN THÔNG28/10/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Nguyễn Việt Hồng  
 25NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ17/06/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 26HUỲNH THỊ CẨM TIÊN29/03/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 27NGUYỄN THANH TRÚC08/01/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị   
 28NGUYỄN VĂN TRƯỞNG15/12/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu NghĩaTHPT Nguyễn Việt Hồng 
 29NGUYỄN MINH TỶ15/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 30HUỲNH THỊ YÊN17/04/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Châu Văn LiêmTHPT An Khánh 
 Tổng cộng danh sách có 30 thí sinh đăng ký nguyện vọng     

 

Lớp 9a3

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG VÀO LỚP 10 THPT 
    NĂM HỌC 2018-2019  
         
STTHoTenHSNgaySinhGioiTinhNguyenVong1NguyenVong2NguyenVong3NguyenVong4NguyenVong5
1NGUYỄN THỊ TÚ ANH04/02/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
2TRƯƠNG NGỌC BỘI14/04/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
3ĐOÀN VĂN DƯƠNG30/07/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
4HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN31/08/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
5NGÔ CHÍ ĐAN07/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Bùi Hữu Nghĩa
6NGUYỄN THÀNH ĐẠT04/04/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
7ĐOÀN THỊ CẨM GIANG05/03/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Bùi Hữu Nghĩa
8NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN12/02/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
9NGUYỄN NHẬT HÀO17/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
10NGUYỄN HOÀNG KHA02/06/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu NghĩaTHPT Bình Thủy
11TRẦN HOÀNG KHANG14/01/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
12NGÔ TRUNG KIÊN18/04/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
13VÕ LƯƠNG TRUNG KIÊN27/11/2002Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
14ĐOÀN HUỲNH TUẤN KIỆT27/04/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Nguyễn Việt HồngTHPT Bình Thủy
15DƯƠNG THỊ THU NGÂN24/06/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Nguyễn Việt HồngTHPT Bình Thủy
16NGUYỄN VĂN NGHĨA24/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
17HUỲNH TRUNG NGUYÊN19/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
18TRẦN HUỲNH NHƯ15/08/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
19NGUYỄN LÊ HỒNG PHÚC23/06/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
20TRƯƠNG GIA QUI03/12/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
21NGUYỄN NGỌC THANH ANH TÀI02/04/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
22NGUYỄN HOÀNG THẢO28/06/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
23LÝ PHƯỚC THIỆN28/08/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
24LÊ MINH THUẬN03/05/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
25TRẦN THỊ MỸ TIÊN04/08/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
26LÊ HỒ BẢO TRÂN30/10/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
27VÕ NGỌC NGUYỆT TÚ12/09/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
28NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN26/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình Thủy 
29ĐỖ THỊ YẾN VY21/12/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
30TRƯƠNG TƯỜNG VY29/12/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
31BÙI THỊ NGỌC YÊN21/03/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
Tổng cộng danh sách có 31 thí sinh đăng ký nguyện vọng    

Lớp 9a4

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG VÀO LỚP 10 THPT 
    NĂM HỌC 2018-2019  
         
STTHoTenHSNgaySinhGioiTinhNguyenVong1NguyenVong2NguyenVong3NguyenVong4NguyenVong5
1TRƯƠNG THỊ THÚY AN02/12/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
2NGUYỄN THỊ MINH ANH11/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
3VĂN HOÀNG VÂN ANH26/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
4HỒ NGỌC MINH CHÂU03/08/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
5TRƯƠNG TẤN DŨNG14/10/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình Thủy 
6TRẦN NGỌC THẢO ĐANG24/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
7VÕ TRUNG THANH GIANG28/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
8NGUYỄN NGỌC GIÀU11/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
9PHAN NGỌC HUYỀN06/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu NghĩaTHPT Nguyễn Việt Hồng
10PHẠM THANH LIÊM03/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
11NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN20/07/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
12TRƯƠNG TÂM NHƯ07/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
13NGUYỄN TUẤN PHÁT08/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
14NGUYỄN THANH PHÚC08/08/2003Nam THPT Phan Văn TrịTHPT Giai Xuân  
15LÂM THỊ  NHƯ QUỲNH26/11/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình Thủy 
16VÕ PHÚC SIÊNG18/11/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
17ĐẶNG THỊ HỒNG THẢO09/09/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
18PHẠM TẤN THIÊN28/02/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
19LÊ TRUNG TÍN10/03/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
20NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG01/09/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
21LƯU KIM TUYỀN26/12/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bình ThủyTHPT Trần Đại Nghĩa
22PHẠM DƯƠNG TUẤN VĨ25/10/2003Nam THPT Giai XuânTHPT Phan Văn Trị  
23PHAN THÚY VY28/06/2003Nữ THPT Giai XuânTHPT Phan Văn TrịTHPT Bùi Hữu Nghĩa 
Tổng cộng danh sách có 23 thí sinh đăng ký nguyện vọng    
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 361
Năm 2021 : 2.006