Trong những năm qua, phong trào hoạt động Đội của trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 luôn đạt nhiều thành tích xuất sắc. Liên tục nhiều năm liền nhận được nhiều Bằng khen của Trung Ương  Đoàn. Để có được những thành công ấy phải kể đến vai trò của người giáo viên TPT Đội – Thầy Đoàn Minh Phụng.