Hội thi “Bé khỏe – bé đẹp”  là một hội thi tạo sân chơi cho các bé được giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng sống cho các bé, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất nhanh nhẹn, khéo léo và phát triển tài năng, năng khiếu của trẻ tuyên truyền sâu rộng công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em trong cộng đồng, tăng cường sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ. Góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của trường mầm non Rạng Đông. Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2020 trường mầm non Rạng Đông tổ chức hội thi “Bé khoẻ - Bé đẹp ” cấp trường.