Dù các con không đến trường được do dịch Covid-19. Các cô vẫn làm đẹp trường mình  mỗi ngày để chuẩn bị đón các con trở lại nhé! ❤️❤️❤️❤️❤️