Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố tài liệu Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà. (PH vui lòng nhấp vào đường link bên dưới)

                                                 

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/Default.aspx?ItemID=7327&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo