Wednesday, 17/08/2022 - 21:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trà Nóc 4
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG VĂN 587 HỔ TRỢ HỌC TRỰC TUYẾN

UBND TP.CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 587 /SGDĐT-GDTrH
V/v tặng và hỗ trợ học sinh
học trực tuyến
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 11 tháng 3 năm 2020
Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.
Thực hiện Phiếu chuyển số 204/PC-VPUB ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:
1. Thông tin đến học sinh nội dung Công văn 2502/2020/TLH ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Toliha Elearning về việc tặng và hỗ trợ học sinh học trực tuyến.
2. Khuyến khích học sinh đăng ký tham gia các khóa học theo thời gian quy định và hướng dẫn học sinh đăng ký nhận khóa học.
3. Thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể học sinh thông qua bảng thông tin của nhà trường, trên website của các đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai kịp thời các nội dung trên./.
* Đính kèm:
- Công văn 2502/2020/TLH ngày 25 tháng 02 năm 2020;
- Hướng dẫn đăng ký nhận khóa học.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 98
Năm 2022 : 2.740